Just another WordPress.com site

Bu yıl teması “Daha Yetkin Kadın, Daha Gelişmiş Toplum” olan 2.Uluslararası Kadın Girişimcilik ve Liderlik Zirvesi’ni 27-28 Mayıs tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda KAGİDER tarafından gerçekleştiriliyor.

Kadın girişimciliğinin ve liderliğinin ekonomik gelişmişliğe ve kalkınmaya olan katkısını ön plana çıkarmak ve bu doğrultuda ulusal ve uluslararası politikaların gelişmesine, ilgili tüm aktörlerin işbirliği yapmasına ve aksiyon almasına ortam hazırlamayı hedefleyen zirvede dünyanın farklı bölgelerinden gelen konuşmacılar iki gün boyunca aşağıdaki program çerçevesinde bilgi paylaşacak ve  tartışacaklar. 

Daha ayrıntılı bilgiye ve zirve programına www.kglzirve.org adresinden ulaşabilirsiniz.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: