Just another WordPress.com site

İnternette bir konu üzerinde araştırma yaparken  kadınların yararına çalışan fazlaca ama hala yetersiz sayıda sivil toplum kuruluşunun (STK) olduğunu farkettim.

Doğrusunu söylemek gerekirse bir kaç tanesi hariç çoğunun adını bile ilk defa duyuyordum.
Kendimi biraz bu STK’ları inceleme işine verince; STK’ların biz kadınları ilgilendiren bir çok uygulamaları olduğunu gördüm.  
Bu sebepten sivil hayatın önemli bir parçası ve kadınlarımızın yanında olan STK’ları tanıtmaya karar verdim.

İşte ilk STK’mız:  
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV)
İKGV, Türkiye’de önde gelen ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. 1988 yılında  kurulmuş olup, halen 36 mütevelli heyet üyesi bulunmaktadır.

Vakfın amacı, insan kaynağına ilişkin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen sağlık, eğitim ve istihdamla ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmak için her türlü çalışmayı yapmaktır.

 İKGV’nin nüfus ve kalkınma alanlarında insan kaynağının, özellikle kadın, genç ve çocukların yetkinleştirilmesi için savunuculuk, eğitim ve hizmet sunumu yoluyla yaptığı çalışmalar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır:

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE) ve HIV/AIDS bilgi-eğitim-iletişim (BEİ) etkinlikleri;
Topluma dayalı üreme sağlığı (ÜS) hizmetleri;
ÜS hizmet sunucularına yönelik teknik eğitim malzemelerinin geliştirilmesi ve eğitimler düzenlenmesi;
Ergenler için doğru ve yaşa özel cinsel sağlık eğitimi programlarının oluşturulması;
Üniversiteli gençler için kaliteli ve kolay ulaşabilecekleri ÜS hizmet sunum modellerinin geliştirilmesi;
Mültecilere ve insan ticareti mağdurlarına yönelik destek programları;
Çocuk haklarının desteklenmesi, kadınların eğitim ve istihdama erişimine destek ve sosyo-ekonomik statülerinin iyileştirilmesi;
Toplumsal kalkınma çalışmaları; kadınların ve çocukların kent hayatının sunduğu fırsatlardan yararlanmalarının sağlanması ve sivil toplum bilinci yaratılması; vb.

İKGV, ulusal ve uluslararası alanda birçok çalışma ve proje yürütmüş ve çeşitli uluslararası örgütlerle koordinasyon içerisinde proje geliştirme ve uygulama alanında büyük deneyim sahibi olmuştur. Bu çalışmalar ile 400,000’den fazla kadına, 30,000’den fazla sağlık personeline, 8,000 mülteci ve göçmene, 280’den fazla insan ticareti mağduruna hizmet sunulmuştur. İKGV, 2006 yılında üreme sağlığı/cinsel sağlık, CYBE ve HIV/AIDS önleme ve destek, insan ticareti ile mücadele, toplumsal kalkınma ve zor durumdaki gruplara yönelik çalışmalarına devam etmiştir.

Daha fazla bilgi almak için:
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı 
Adres: Yeniçarşı Caddesi No:34 Galatasaray/İstanbul
Tel: 0212 293 16 05
Faks: 0 212 293 10 09
Web: http://www.ikgv.org
E-posta: ikgv@ikgv.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: