Just another WordPress.com site

Başarılı iş kadını profili diye bir şey yoktur; ancak, başarı şansınızın olabilmesi  için, aşağıdaki niteliklerden kayda değer bir bölümüne sahip olmanız gerekecektir.
1. Kendine  güven  –  kendinden fazla da emin olmadan.
2. Gerçekçi  olmak  –  olayları olduğu gibi görebilmek.
3. Zihinsel dayanıklılık – meseleleri uzun uzun düşünebilme
kapasitesi.

4. Fiziksel  dayanıklılık  –  çok uzun sürelerle çalışabilme.
5. Tekrar  savaşma  gücü  –  bir şansızlıktan sonra kendini
toparlama yeteneği. 
6. Hesaplı  riskler almak konusunda  istekli olmak.
7. Kendini-istihdamın genel ve önemli bir özelliği olan güvence
eksikliği ile birlikte yaþayabilme yeteneği.
8. Sebat  –  tekrar ve tekrar denemeye hazır olmak.
9. Sabır – bir iş kurmanın zaman alabileceğinin farkında olmak.
10. Kararlılık  –  girişilen işe kendini adayabilmek.
11. Esneklik  –  gerekli her işi yapmaya istekli olmak.
12. Motive olmak – sabahleyin kendi iradesi ile işe başlayıp
aynı şekilde devam edebilmek.
13. Organize olmak – neyin nerede olduğunu bilmek, gerekli
her şeyi kolayda bulundurabilmek.
14. Detaya dikkat edebilmek – farklılık yaratan genellikle küçük
şeylerdir.
15. Rahatlayıp  gevşeyebilmek  –  bazen işi unutabilmek.
16. Başkalarından öğrenmeye hazır olmak.
17. Yeni fikirlere açık olmak.
18. Güvenilir olmak.
19. Yaratıcı şekilde düşünebilmek.
20. İyi bir espri duygusuna sahip olmak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: