Just another WordPress.com site

Kaybedilecek Zamanımız Yok..!

İnsanoğluna eşit olarak sunulan tek kaynak olan zamanın etken ve daha verimli kullanılabilmesi için, öncelikle “zaman yönetimi”nin öğrenilmesi gerekiyor.
Başarılı bir zaman yönetiminin gerçekleşmesi için ise kişinin zihinsel hazır olma düzeyinin büyük önemi bulunuyor. Kişinin zihinsel hazır olma düzeyini “Kendine güvenme, başarma isteği, mücadele azmi, gerekli bilgilere sahip olma, uygulamada sürekliliğe inanma” gibi unsurlar belirliyor. Başarılı bir zaman yönetimi uygulamasının ancak kişinin kendi çabası ile mümkün olabileceğinin de unutulmaması gerekiyor. 

Zaman yönetimine nasıl başlamalı?
İnsanlar zamanın ancak yüzde 60’ına hükmedebiliyorlar, kişinin kontrolü dışındaki olaylar ise toplam zamanın yüzde 40’ını alıyor. Bu nedenle zamanın sadece hükmedilen yüzde 60’lık bölümü için zaman yönetimi uygulaması yapılabiliyor. Bu oranı yüzde 100’e çıkarmak ise mümkün olamıyor.
Zamanın bu bölümünde 80/20 ilkesi önem taşıyor. Bu ilke, zamanının yüzde 20’si ile işlerin yüzde 80’ini, zamanın kalan yüzde 80’i ile de işlerin yüzde 20’sini gerçekleştirmekte olduğumuzu ifade ediyor.
Zamanını iyi bir şekilde yönetmek isteyen kişinin, yaşama (Ben ne olmak istiyorum? Hangi alanlar ilgimi çekiyor?…vb) ve işe (Hangi işlerden zevk alıyorum? Nasıl motive olurum…vb) ilişkin amaçlarını belirlemesi gerekiyor.
Zaman yönetiminde uyulması gereken hususlar:
Öncelikle zamanın nerelere harcandığı belirlenmelidir. Bir ay süreyle her gün, her yarım saatte bir, yapılmış olan tüm işler kaydedin. Bu sıkıcı ancak önemli etkinlik, zamanınızın nasıl harcandığı konusunda önemli ipuçları verecek.
• Kontrolünüz altındaki yüzde 60’lık zaman dilimini planlayın. Planlamayı mümkünse yıllık, aylık, haftalık ve günlük olarak, ama mutlaka yazılı olarak yapın. Böylece, kafanızdaki zaman planı unutulmaz, zihninizin meşguliyeti azaltılır, konsantrasyonunuz artar.
• İşlerinizi önem derecesine göre sıralayın. Bunu yaparken ABC Analizi”ne başvurun. Şöyle ki: Mevcut görevlerinizin hangi yüzde 15’i çalışma zamanınızın yüzde 65’ini dolduracak kadar önemli (A görevleri). Mevcut görevlerinizden hangi yüzde 20’si çalışma zamanınızın yüzde 20’sini dolduracak kadar önemli (B görevleri). Mevcut görevlerinizden hangi yüzde 15’i çalışma zamanınızın yüzde 65’ini dolduracak kadar önemli (C görevleri)
• A’lar üzerinde yoğunlaşın, B’leri mümkün olduğunca devredin ve C’leri atmanın yollarını arayın.
• Tek bir işe yoğunlaşın ve işi bir kerede bitirin.
• On yıl, bir yıl sonra kendinizi, işinizi, evinizi, ailenizi nasıl ve hangi noktada görmek isteğinizi belirleyin.
• “Bilmiyorum”, “yardım istiyorum”, “yanlış yaptım” diyebilin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: