Just another WordPress.com site

Bu proje ile, kadınların çalışma hayatına katılması ve çalışma hayatının önündeki engellerin azaltılmasına yardımcı olması hedeflenmiş ve ülkemizin kalkınma plan ve AB politika hedeflerine ulaşılmasına önce yerel, sonra bölgesel ve daha sonra da ulusal bazda katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Proje kapsamında Elazığ’a Nitelikli Yaşlı ve Engelli Kadın Bakıcı ve Girişimci Kazandırılması hususunda 60 kadın girişimciye eğitim verilmesi planlanmıştır.


Proje Süresi: 10 Ay

Kursa Alınacak Kadın Kursiyer Sayısı:
60 Kişi

Kursiyerlere Günlük Ödenecek Harcırah: 8 Avro

Eğitim Yeri: ELZEREM Vakfı-Elazığ TSO Eğitim Salonu

Kurs Müracaat Yeri: ELZEREM Vakfı Cumhuriyet Mah Şehit Korgeneral Hulisi Sayın Cad. No:121 (Polisevi Karşısı-Bahçelievler)

Başvuruların Kabulü:04 Ekim -18 Ekim 2010

Kursiyerlerin Tespiti ve Kabulü:
18 Ekim- 31 Ekim 2010

Eğitimlerin Başlama Tarihi: 01 Kasım 2010

Eğitim konuları:

Halkla İlişkiler Eğitimi

Engelli Bakımı Eğitimi

Yaşlı ve Hasta Bakımı Eğitimi

Girişimcilik Eğitimi

Seminerler:
Proje süresi içerisinde 4 ayrı seminer verilecek olup bu seminerler kursiyerlere,ailelerine ve toplumun tüm kesimlerine açık olacaktır.


kaynak:elazigproje.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: