Just another WordPress.com site

İletişim kurmakta güçlük çeken insanları ,”Zor İnsanlar” olarak adlandırıyoruz. Zor insanlar, toplumdan topluma, kişiden kişiye göre farklı olarak tanımlansa da temelde benzer davranışlar gösteriyorlar. Tüm zor insanların inatçı, hırslı ve kaprisli oldukları görülüyor. Ancak unutmayın ki, insanları değil ama davranışlarını değiştirmek sizin elinizde.

Pek çok kişi çevresindeki zor insanlardan şikayet eder. Evde, işte, okulda kısacası her ortamda bir zor insan bulunur. Oysa aslında “zor insan” diye bir şey yok. Zorlayıcı davranışlar var. Ve maalesef bazı insanlar sürekli bu şekilde bir davranış içinde bulunuyorlar.

Neden zordurlar?

Bazı insanlar karşılarındakinin performansını düşürmek ve onların şevkini kırmak için bilerek “zor” tavırlar sergiler. Her zor insan birbiriyle aynı davranışları sergilemez. Bazı zor insanlar sürekli konuşup hiç dinlemezken, diğerleri de hep son sözü söylemeyi tercih eder. Kimisi sürekli sizi eleştirir. Bazısı sessiz, bazısı agresif olabilir.

Zor insanlara dair

• Eğitim ve bilgisi yetersiz olmasına rağmen kendisini çok iyi sananlar
• Bilgisi ve deneyimi yetersiz olmasına rağmen kendisini iyi sananlar
• Öncelikleri belirlemede beceri sahibi olamayanlar
• Hatasını olgunlukla kabul edemeyen, sürekli açıklama yapıp kendisini temize çıkarmak isteyenler
• Yavaş düşünen ve yavaş hareket edenler
• İşleri karıştıranlar
• Hiç konuşmayanlar, bilgiyi zorla ağzından aldığınız kişiler
• Yanlış anlamakta ısrar eden
• Karşısındakinin söylediklerine önem vermeyen
• Konum farklılıkları nedeniyle görüşürken o farkı hissettiren kişiler
• Karşılarındakine saygı göstermeyen
• Sadece kendi yaptığı şeyin önemli olduğunu düşünen
• Sürekli olaylar ve etrafındakiler üzerinde kontrol oluşturmaya çalışanlar
• Empati kuramayanlar
• Her zaman “ben haklıyım” diyenler.

Zor insanlara nasıl yaklaşmalıyız?

Agresif insanlar: Saldırgan davranışlar içinde bulunan bu kişiye sakin bir şekilde kendinizi ifade edin ve size yönelik saldırgan tavırlara kendinizden emin bir şekilde karşılık verin.

Her şeyi bilenler: Bu kişilerle mücadele ederken iyi hazırlanmak gerekir. Asla meydan okumayın. Aksine yeteneklerini övün . Gerektiğinde hatalarını ortaya çıkaracak sorular sormaktan çekinmeyin.

Şikayetçiler: Karşılarındakine güvenmezler. Kendilerine olan güvenleri de çok değildir. Eksik olan özgüvenlerini saklamak için memnuniyetsiz, her şeyden ve herkesten şikâyet eden bir tavır içine girerler. Bu insanlara “Başkalarının göremediklerini görüyorsun ” şeklinde onların güvenlerini arttıracak cümlelerle yaklaşın. Dinleyin ama asla tartışmaya girmeyin. Ona karşı savunmacı davranmayın.

Mağdurlar: İyi dinleyin ve onu anladığınızı gösterin. Soruna odaklanarak onu değişim için motive edin .

Gizlice Saldıranlar:Bu insanlara karşı ne kadar geri çekilirseniz o kadar üstünüze gelmeyi severler. Geri çekilmeyin. Şakaya vurun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: