Just another WordPress.com site

Profesyonel bir yönetici, liderlik özelliklerine sahip olmalıdır. Liderler, örgütü amaçlara yöneltirken karakter özellikleri ile gücünü kullanırlar. Yönetici ise kendisine verilen hukuki güç ile örgütü amaçlarına yöneltir. Liderlerin en önemli özellikleri başkalarını etkileme, iletişim ve ikna yeteneklerinin iyi olmasıdır.

 
Başarılı bir yöneticide bulunması gereken vasıflar şu şekilde sıralanabilir:
1) Görevi ile ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olma,
2) İşi ve iş görenleri yakından tanıyabilme,
3) Zamanında ve doğru karar verebilme,
4) Tarafsız ve insancıl davranabilme,
5) İkna yeteneğinin güçlü olması,
6) Sorun çözme yeteneğinin iyi olması,
7) Kendini geliştirmek ve yeniliklere açık olma,
8) İletişim ve insan ilişkilerinde iyi olma,
9) Sorumluluk taşıyabilme,
10) Hoşgörülü olabilme,
11) Grup çalışmasını özendirebilme,
12) Demokratik olabilme,
13) İyi bir eğitici olabilme,
14) Sabırlı, kararlı, iradeli, sağduyulu ve cesur olabilmektir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: