Just another WordPress.com site

Kadın istihdamını sağlamak amacıyla, Kayseri’nin Sarıoğlan beldesinde “Sarıoğlan’dan Doğan Güneş Projesi”nin tanıtımı geliştirildi. Projeyle birlikte Sarıoğlanlı kadınlar temel mesleki becerilerinin geliştirilmesi yoluyla, piyasa beklentilerine uygun şekilde eğitilerek, istihdamın artırılmasına katkı sağlanacak.
Avrupa Birliği Kadın istihdamının desteklenmesi hibe programından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına yapılan bu proje hibe almaya hak kazandı. Bu kapsamda, “Sarıoğlan ilçesinde faaliyet gösteren firmaların, nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması amacıyla 18-35 yaş arası 40 kadına pazarlama, bilgisayarlı muhasebe ve halkla ilişkiler eğitimleri verilecek. İş imkanı sağlayan firmalarda verimliliğin ve etkinliğin yükseltilmesi, gelirlerin arttırılması amaçlanacak. Sarıoğlan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nun teknik ve proje yönetim kapasitesinin arttırılması hedeflenecek. Bu amaçla ilçe hükumet konağında proje ofisi oluşturuldu.

Proje hakkında teknik bilgiler veren Proje Koordinatörü Sacid Şenocak, bu projenin adım adım uygulamaya konduğunu, eğitime Halk Eğitim Merkezi’nde 6 Aralık tarihinde başlamasının planlandığını belirtti. Şenocak, “Bu merkezde, Bilgisayarlı Muhasebe, Pazarlama ve Halkla İlişkiler eğitimleri yapılacaktır. Eğitimlere iki dönem 20 bayan olmak üzere toplam 40 bayan iştirak edecek. 18-35 yaş arası, işsiz, en az lise mezunu olan bayanlar toplam 360 saat eğitim alacak. Katılımcılara günlük 8 avro gündelik verilecek” dedi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı İş-Kur tarafından yürütülerek, izleniyor.


Kaynak: İha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: