Just another WordPress.com site

Yeni yasama yılında kadınları, LGBT bireyleri ve çocukları da ilgilendiren 12 yasa teklifi, Meclis’te görüşülmeyi bekliyor

Meclis’te bekleyen yasa  düzenlemeleri doğum izinlerinin artırılmasından babalara da “analık izni” verilmesine, belediyelere sığınak açma zorunluluğu getirilmesinden kadının siyasete katılımına geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
Kadınlarla ilgili bugüne kadar Meclis Genel  kuruluna gelmesi için kadınların sabırsızlıkla beklediği yasa teklifleri şunlar:

Erkeklere doğum izni: Teklif, hamilelerin gece çalıştırılmamasını, ücretsiz doğum izinlerinin 24 aya çıkarılmasını, erkeklere 10 gün babalık izni verilmesini, annenin ölümü halinde analık iznini babanın kullanmasını, erkeklere refakat izni verilmesini düzenliyor.
Kadın memura 6 ay ücretli doğum izni: Kadın memurlara altı ay ücretli, iki yıl ücretsiz doğum izni verilmesini öngören tasarı ilk kez 1994’te Meclis’e sunulmuş. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel imzasıyla “bir daha görüşülmek üzere” Meclis’e gönderilmiş. Teklif 16 yıldırMeclis’te bekliyor.
Kadına yönelik şiddetle mücadele: Teklif, büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50 bini geçen belediyelerin kadınlar için sığınak açmasını öngörüyor.
Anne ve babaya ortak velayet: Tasarı, boşanan çiftlerin çocuklarının velayetinin anne ve babaya birlikte verilmesini öngörüyor.
Ev işçilerine sosyal güvence: Teklif, ev hizmetlerinde çalışanların yasa kapsamına alınmasını amaçlıyor.
Nefret suçları ve ayrımcılık: Teklif, nefret suçlarının ve ayrımcılığın önlenmesi ve cezaların artırılması için TCK’de ve Basın Kanunu’nda değişiklik öngörüyor.
Çocukların cinsel istismarı: Teklif, çocukların cinsel istismarı suçunun nitelikli halinin cezasının artırılmasını, faillere psikoterapik tedavi uygulanmasını, zamanaşımının işlememesini ve faillerin ceza sorumluluğunu azaltan nedenlerle ilgili hükümlerden yararlanamamasını düzenliyor.
Evde bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması: Teklif, engellilere bakım hizmeti sağlanması için “asgari ücretin üçte ikisinden az gelire sahip olunması” şartını kaldırıyor.
DSP ve BDP’den yüzde elli kota: DSP’nin ilk teklifi, milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesini, kadın adaylar için yüzde 50 kota uygulanmasını, parti genel merkezine milletvekili aday sayısının yüzde 10’u kadar aday gösterme yetkisi tanınmasını öngörüyor.
İkinci teklif kadınların parti yönetimleri, TBMM, belediye meclisleri ve il genel meclislerinde en az yüzde 50 oranında temsiline dair. BDP’nin teklifi ise siyasi parti teşkilatlarında kadınların en az yüzde elli oranında temsilini düzenliyor.
Kadın erkek eşitlik komisyonları: CHP’nin teklifleri, büyükşehir belediyesi meclisleri ve belediye meclisleri ile il genel meclislerinde kadın erkek eşitlik komisyonları kurulmasını zorunlu kılıyor.
Kadınlara da ceket – pantolon: Teklif, genel kurul salonunda kadınların da ceket pantolon giyebilmelerini öngörüyor.
Fırsat eşitliği değil, eşitlik komisyonu: TBMM’de Kadın Erkek Eşitliği Komisyon kurulmasına ilişkin teklif, Mart 2008’den beri Anayasa Komisyonu’nda bekliyor. Bu teklif dikkate alınmadan 2009’da TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kuruldu.

kaynak: Kazete

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: