Just another WordPress.com site

Archive for the ‘iş fikri geliştirme’ Category

Nasıl Yeni İş Fikri Geliştirilir..?

  .

Yeni bir iş fikri geliştirmek için öncelikle aşağıdaki temel sorulara cevap bulmalıyız:

– Hangi bilgi, beceri ve yeteneklere sahibiz?
·         – İyi ürettiğimiz bir mamul veya hizmet var mı? Bu mal veya hizmet piyasada satılabilir mi?
·         – Yakın çevremizde insanlar hangi mal veya hizmeti talep ediyor ve bulamıyor?
·         – Yakın çevremizde üretilen hangi mal ve hizmetlere çok talep var? Bu talep tamamen veya kısmen karşılanıyorsa da, acaba bunlar daha iyi kalitede veya daha ucuza üretilebilir mi?

İyi yapabildiğimiz bir iş, iyi bildiğimiz bir konu başlangıç noktamız olmalı. Ama her şeyden önce etrafımıza bakmalıyız. Piyasada talebi olan ve talebin tam olarak karşılanmadığını ve üretebileceğimizi düşündüğümüz mal ve hizmetleri saptamak için öncelikle yakın çevremizi gözlemlemeliyiz, soruşturmalıyız ve araştırmalıyız. Bu şekilde piyasada bir talebin karşılanmasında bir boşluk varsa, onu tespit edebiliriz. Bu boşluğu dolduracak bir çözümü geliştirecek bilgi, beceri ve yeteneğimiz olup olmadığını, eğer yoksa bu bilgiyi kolayca edinip edinemeyeceğimize bakmalıyız. Piyasada miktar olarak yeterli sayıda üretilen bir mal veya hizmet, kalite açısından tüketiciye yeterli gözükmeyebilir.  Bütün mesele, yeni bir mal veya hizmet üretemiyorsak, mevcut üretilip satılan ve bizim de üretebileceğimizi düşündüğümüz mal ve hizmetlere bir fark katabilmektir.

Yapabileceğimiz bir veya birkaç işi saptadıktan sonra, bu konuda bir pazar araştırması yapmak yararlı olacaktır. Pazar araştırmasını satış yerlerine giderek,satıcılarla ve müşterilerle konuşarak, gözlemleyerek ve üreticiler yakındaysa, üreticilerle konuşarak ve gözlemleyerek yapabiliriz.  Eğer olanak varsa, bu araştırmayı web sayfalarını araştırarak veya yakındaki Ticaret Odası veya Esnaf Odalarından bilgi alarak da yapabiliriz.  Bu araştırmada aşağıdaki soruların cevaplarını aramalıyız:

Kendimizle ilgili:
–          Bu işi gerçekten yapmak istiyor muyum?
–          Koşulları bana uygun mu?
–          İşin gerektirdiği belli bir ustalık var mı? Becerilerim bu işi yapmak için yeterli mi? Başka hangi becerilere ihtiyacım olacak, bunları nasıl edinebilirim?

Yapmayı düşündüğümüz işlerle ilgili:
–          Yapacağım işin talebi var mı? Kime, nerede, nasıl satmak en iyi olur?
–          Bu işi başlatabilmek (ya da geliştirmek) için nelere ihtiyacım var? Bu ihtiyaçlar için kaynaklarım neler? Maliyetler neler olacak ve ne kadar tutacak?
–          Bu işten para kazanabilir miyim? Kimler kaç paradan satın alıyor? Piyasada kalite ve fiyat farkları var mı?
–          İş için gerekli sermayeyi bulabilecek miyim? Bunun için kaynaklarım var mı?
–          İşin adımları neler? Nasıl bir organizasyon yapmalıyım? Gerekli malzeme ve insan kaynağına kolay ulaşabilir miyim?
–          İşin yasal boyutu nedir? İş yapılırken veya işe başlanmadan önce karşılanması gereken yasal zorunluluklar (kalfalık belgesi, ruhsat, vs) var mı? Bunlar karşılanabilir nitelikte mi? Gerekli izinleri almak için ne yapmak gerekiyor?
–          İşin zorlukları neler? Benim yapmakta zorlanacağım yönleri var mıdır ve nelerdir? Bu zorlukların nasıl üstesinden gelebilirim?
–          İşin kendine göre bir püf noktası var mı? Kimden veya nereden öğrenebilirim?
–          Piyasada aynı malı üretip satanlar kimler? Üreteceğimiz mal/hizmet nasıl rakiplerinkinden daha iyi olabilir?

Öte yandan kadınlar olarak pazara ve ekonomik fırsatlara ulaşma konusunda sınırlı bilgi ve bağlantılara sahibiz. Bu nedenle ortaya çıkan ekonomik gelişmelerin avantajını kullanabilmek, yeni iş alanları keşfetmek ve yapılabilecek kârlı iş fikirleri geliştirebilmek için dış kaynaklardan da bilgi alabiliriz. Bunun için bölgemizdeki başarılı iş adamları/kadınları, ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler, yerel yönetimler, vs önemli kaynaklar oluşturabilirler. Bu kaynaklardan aşağıdaki bilgileri edinebiliriz:–          Bölgesel olarak ihtiyaç duyulan ürün ya da hizmetler nelerdir?
–          Bulunduğumuz bölgede hangi sektörler gelişiyor?
–          Son dönemlerde kapanan işyerleri var mı? Ağırlıklı olarak hangi alanlarda? Neden?
–          İşyerleri dışardan hangi mal ve hizmetleri satın alıyorlar? Nerelerden ve ne kadara? Satın alma koşulları neler?
–          Eksikliğini duydukları ya da gözledikleri mal veya hizmetler var mı?
–          Kadınların ekonomik hayata girebilmeleri için destek veren kurum/kuruluşlar var mı? Hangi konularda, ne koşullarda destek veriyorlar? Yerel kaynakları yapmayı düşündüğümüz işlerde nasıl kullanabiliriz, ulaşılırlıkları ne, onların yaratacakları iş fırsatları neler?

Tag Cloud