Just another WordPress.com site

Archive for the ‘iş hayatında rekabet’ Category

Fiyat Stratejisi Nedir..?

Fiyatlamanın pazara göre doğru yapılması çok önemlidir. Düşük fiyatlama gelir kaybına neden olurken, yüksek fiyat pazar kaybına neden olur.

Fiyatlama yaparken gözönüne alınacak faktörler şöyledir:

• Sabit ve değişken giderler.
• Rekabet
• Şirket hedefleri
• Konumlandırma stratejisi
• Hedef grubu ve ödeme istekliliği


Şirketin fiyatlama stratejileri şirket hedeflerine göre farklılık arz edebilir:
Pazarda yer edinme amaçlı: Pazar payı kazanmak amaçlı düşük fiyat .
Pazarın kaymağını hedeflemek: Başlangıçta pazara yüksek fiyatla girip zaman içinde fiyatı düşürerek pazara yayılmak
Rekabet fiyatlaması: Rakibe göre fiyat belirleme.
Ürün grubu fiyatlama: Aynı ürün grubunda yer alan farklı özelliklere sahip ürünlerin benzer fiyatlanması.
Gruplama fiyatlaması: Şirketin birkaç ürününü bir araya getirip düşük fiyatlama .
Psikolojik fiyatlama: Satıcının müşterinin algılamasını göz önüne alarak fiyatlamayı belirlemesi, 1000 YTL yerine 999 YTL olarak seçilmesi gibi.
Lüks fiyatlama: Ürünün ayrıcalığını konumlandırarak fiyatın çok yüksek tutulması.

Rakipler Hakkında Ne Bilmemiz Gerekiyor?

.
Bir işletme, ancak kendi piyasasındaki rekabeti doğru analiz ederek ayakta kalabilir.
Rakipler hakkında bilgi edinerek;
– Şirketinizi ve planlarınızı etkileyecek rakip firmaları tanırsınız.
– Pazarda rakiplerin yapabileceği hareketler hakkında ya da pazara yeni girecek firmalar hakkında fikir sahibi olursunuz.
– Rakipleriniz üzerinde rekabet avantajı sağlayacak şekilde onların zayıf noktalarını belirleyebilirsiniz.
– Rakiplere göre daha zayıf olan noktalarınızı belirleyerek bunlar için tedbir alır veya bu zaafları gidermenin yollarını ararsınız.
1. Pazarın büyüklüğü nedir ve pazarda söz sahibi olan rakipler kimler?
2. Şu anda rakibimiz kim(ler)? Yakın zamanda kimler olabilir?
3. Ürünleri neler, hangi müşteri grubunu hedefliyorlar?
4. Hedeflediğiniz pazar, bu pazarda faaliyet gösteren tüm işletmeleri doyuracak kadar büyük mü? (Aynı sokakta beş kuaför? Aynı mahallede dört beyaz eşya bayii?)
5. Rakiplerin güçlü ve zayıf yanları neler?
6. Hangi zayıflıkları onları savunmasız kılıyor?
7. İlerde ne tür değişiklikler yapabilirler?
Kullanacağınız farklı kaynaklardan bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Örneğin rakiplerin internet websiteleri, ortak müşterilerinizin, tedarikçilerinizin ve sizin gözlemleriniz, basından edindiğiniz bilgiler v.b…v.b
Rakiplerinizin önemini hiçbir zaman azımsamayın, yapacağınız analizler rekabetin hızlandığı dönemde ne tür önlemler almanız gerektiğini size gösterecektir.

Tag Cloud