Just another WordPress.com site

Archive for the ‘işgücü’ Category

Kadın İşgücünde Sonuncuyuz!

Okan Üniversitesi Finansal Riskleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (OKFRAM), Türkiye’nin, kadın iş gücünde Avrupa sonuncusu olduğunu bildirdi.

OKFRAM‘dan, işsizlik verilerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye‘de istihdama dahil olmayan 27,4 milyon kişinin yüzde 44,4’ünü ev kadınlarının oluşturduğunun gözlendiği, bunun aslında iş gücü oluşturabilecek yaklaşık 12,2 milyonluk bir nüfusu ifade ettiği belirtildi.
Açıklamada, istihdama katılmayan kadın popülasyonunun sadece yarısının iş hayatına kazandırılması ile işsizlik oranının yüzde 12’ler düzeyinde olabileceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Türkiye’de yaklaşık yüzde 28 olan kadın istihdam oranının, AB verileriyle karşılaştırıldığında, 27 ülke ortalaması yüzde 45 iken, yüzde 48 ile kadın istihdamında Fransa‘nın ilk sırada geldiği, bunu yüzde 47 ile Portekiz ve İngiltere’nin takip ettiği vurgulandı.
Açıklamada, Türkiye’nin kadının iş gücüne katılımında Avrupa ülkeleri arasında sonuncu sırada yer aldığı, kadınların iş gücüne katılamamasının işsizlik oranını tetiklediği kaydedildi.

Tag Cloud