Just another WordPress.com site

Archive for the ‘Kadının sosyal hayatını araştırma ve inceleme derneği’ Category

Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği (KASAİD)

.

KASAİD, Prof. Dr. Afet İnan ve arkadaşları tarafından 1953 yılında kurulmuştur ve kurulduğu tarihten itibaren faaliyet gösteren bir dernektir. 1968 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile “Kamuya Yararlı Dernek”statüsüne erişmiştir. Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır.

Dernek kurulduğu günden bu yana, kadın haklarının korunması, geliştirilmesi ve eşitlik konularında gönüllü çalışmalar yürüten, kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir dernektir.  KASAİD’in amacı: Kadınların sosyal ve kültürel alanda gelişmeleri, kadınların çağdaş ve toplumun eşit birer bireyi olmaları yönünde çalışmalar yapmaktır.
Ayrıca kadınların karar mekanizmalarında yer almalarını teşvik etmek ve geliştirmek üzerine de çalışmalar sürdürmektir. 

Dernek stratejileri:

  •  Konferanslar, seminerler,kurslar ve yarışmalar düzenlemek,
  • Aynı amaca yönelmiş diğer kadın dernekleri ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
  • Kadınların eşitliği, yasal hakları ve haklarının geliştirilmesi konularında kamuoyu oluşturmak ve bu amaçla projeler geliştirmek şeklinde özetlenebilir.  

Daha ayrıntılı bilgi için derneğin web sitesinden yararlanabilirsiniz:
http://www.kasaid.com/

Tag Cloud