Just another WordPress.com site

Archive for the ‘özgüven’ Category

Yaptığımız İşlerde Özgüven Sahibi Olmak…

Özgüven, en basit anlamıyla kişinin kendisine inanmasıdır. Özgüven, kişinin yapacağı işlerde ve varmak istediği hedeflerde kendisini dinamik tutan ve başarıyı yakalayacağına olan inancıdır. 

Özgüvenin hedefe varması, kesinlikle hedeflerin doğru ve tutarlı belirlenmesiyle olanaklıdır. Kişi kendisini iyi tanımlayıp, varmak istediği hedefleri kendi yetenek ve yapabilirliklerine uygun olarak seçmelidir. Yanlış hedef, yanlış inanç demektir ve inançsız özgüven sadece bir yanılgıdır. Hedefleri seçerken kendi potansiyelinize uygun seçmeli; fakat yapabileceğinizin en üst düzeyini arzulamalısınız. Hedef belirlendikten sonra, sizi arzuladığınız noktaya özgüveniniz ulaştıracaktır.
Özgüven dört temel unsurun varlığını ve bir arada dengeli işleyişini gerektirir. Bu dört özellik; bilgi, tecrübe, kontrol ve inançtır. Özgüvenin fazla ya da eksik olması, insanı amaçlarından uzaklaştırır ve kişiyi olumsuz
etkiler. Bu nedenle fayda sağlayacak bir özgüven, bu dört unsurun dengeli ve bir arada tutulmasıyla elde edilebilir. Bu dört unsurun ateşleyici gücü ise inançtır.
Kişinin faydalı bir özgüvene ulaşabilmesi için şu noktalara dikkat etmesi gerekir:

* Önce kendini bilmek ve ortaya koymakla başlanmalıdır.

* Yapabilme inancı güçlü tutulmalıdır.

* Yeterlilikler, güçlü ve geliştirilebilir özellikler belirlenmelidir.

* Kendisini ve çevresindekileri yapabileceğine inandırmalıdır.

* Ulaşılabilir ve gerçekçi standartlar belirleyip yapabileceğinin en iyisini
yapmalıdır.

* Yapılacak işlerde hazırlık, olabildiğince tamamlanmalıdır.

* Hedefler hep akılda olmalıdır ve hedeflere ulaşmanın mutluluğu sık sık hayal
edilmelidir.

* Kişi kendisini, sadece kendisiyle kıyaslamalıdır. Kıyaslamalar yapabilecekleri
ve yaptıklarını değerlendirmek biçiminde olmalıdır.

* Yapmak istenilen işlere gönülden inanılmalı ve asla vazgeçilmemelidir.

* Olabildiğince amaçlara yoğunlaşılmalıdır.

* Soğukkanlı, kontrollü, derli toplu ve azimli olmak başarıyı getirir.

Kendinizde olan değerleri doğru ölçümleyip hedefinizi iyi belirlemişseniz azim, rahat ve cesaretle arzularınıza ulaşabilir, başarıyı yakalayabilirsiniz.

Tag Cloud