Just another WordPress.com site

Archive for the ‘Sivil Toplum Kuruluşları’ Category

Mor Çatı Sığınağı İçin Büyük Buluşma…

Şiddet gören kadın ve çocuklara hukuki, sosyal ve psikolojik destek veren Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 20. yılında büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Kadınlara ve çocuklara uygulanan her türlü şiddetin önlenmesi konusunda duyarlılığa sahip farklı kesimler, Mor Çatı’ya yeni bir sığınak kazandırmak için Santral İstanbul’da bulunan Otto Santral’de 8 Kasım’da yapılacak gecede bir araya gelecek. Mor Çatı dostu sanatçıların kostümlerinin açık artırma ile satışa sunulacağı geceden elde edilecek gelir, kadın sığınıklarının açılması ve yürütülmesi konusunda öncü olan Mor Çatı’ya yeni bir sığınak kazandıracak.

Otto Santral’de yapılacak gecede; Ajda Pekkan, Emel Sayın, Gönül Yazar, Hülya Koçyiğit, Hülya Avşar, Lale Belkıs, Nilüfer, Orhan Gencebay, Sezen Aksu, Tarkan, Tuncel Kurtiz, Türkan Şoray ve Zuhal Olcay gibi Türk sanatçıların yanı sıra Buika ve Monica Molina gibi yabancı sanatçıların da kostümleri satışa sunulacak. Gecede ayrıca; Galatasaray ve Fenerbahçe futbol ve basketbol takımlarının imzalı formaları ile; Beşiktaş ve Türk Milli futbol takımlarının da imzalı formaları satışa sunulacak
Mor Çatı 20 yılda neler yaptı?

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, kurulduğu 1990 yılından bu yana şiddet gören kadın ve çocuklara aralıksız olarak hukuki, sosyal ve psikolojik destek verdi. Kadınların tanıklıkları aracılığıyla elde edilen bilgiler Mor Çatı tarafından yetkililer başta olmak üzere geniş bir kesimle düzenli olarak paylaşıldı, yasaların kadından yana değişmesi, uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi konusunda savunuculuk çalışmaları gerçekleştirildi. Mor Çatı uluslararası standartlarda 3 ayrı sığınakla faaliyet yürüttü. Bunlardan biri halen sürdürülüyor. Her 3 sığınakta da kalan kadın ve çocukların şiddetten uzak yeni bir yaşam kurma oranı yüzde 80. Mor Çatı’nın 20. kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılacak geceden elde edilecek gelirle kadın ve çocuklar için koşulları daha uygun yeni bir sığınak binası kurulması hedefleniyor.

not: müzayedede açık arttırmaya çıkacak kıyafetleri görmek için www.mormuzayede.com adresine ; mor çatı hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için www.morcati.org.tr linklerine tıklayabilirsiniz.

"İpekyolu" Kadın Kooperatifi…-Mardin

İpekyolu Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın Mardin’de uyguladığı “Yerel Kalkınmada Kadın Liderliğinin Güçlendirilmesi Projesi” katılımcılarının girişimiyle, 2005 yılında kuruldu.
İpekyolu Kadın Kooperatifi, ortaklarının ve yakınlarının sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak, sağlıklı ve güvenilir bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla Saraçoğlu ve Cumhuriyet mahallerinde Kadın ve Çocuk Merkezi işletmekte; kadınların ihtiyaçları doğrultusunda okuma yazma, liderlik, bilgisayar, finansal okuryazarlık, erken çocuklukta farklılıklara saygı konularında eğitim çalışmaları ile kadınların ve çocukların kalkınmalarını, gelişimlerini ve girişimlerini desteklemektedir.
İpekyolu Kadın Kooperatifi 2008-2009 yılında, SODES desteği ve KEDV ortaklığı ile ‘Mardin’de Kadınların Ekonomik Faaliyetlere Katılımlarının Artırılması Projesi’ ni yürütmektedir. Bu proje kapsamında kadınların ürettiği ürünlerin satışının gerçekleştiği “Nahıl” Mardin Dükkan’ı da işletmektedir.

İPEKYOLU KADIN KOOPERATİFİ’NİN DİĞER FAALİYETLERİ
·         3-6 yaş çocuklara  okul öncesi eğitim hizmetleri veriyor. 
·         Uzman kuruluşlarla birlikte çocuklara yönelik genel sağlık ve diş sağlığı taramaları yapıyor. 
·         Mahalle Anneliği Programı yürütüyor, böylece çocukların gelişimi izleniyor.
·         SRAP, KEDV desteğiyle 2005 yılında kurulan Ekonomik İş Destek Merkezi’nde kadınlar tarafından sabun üretimleri yapılıyor. (Bıttım, defne, yasemin,lavanta,badem portakal v.s ).
·         KEDV ve Actavis işbirliği ile Cumhuriyet Kadın ve Çocuk Merkezi’nde açtığı Oyuncak Kütüphanesini işletiyor.
·         Kadınlara yönelik olarak Liderlik Eğitimleri ve okuma – yazma kursları veriyor. İhtiyacı olanlar ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetlerine yönlendiriliyor.
·         Mardin’de Ulusal Eğitime Destek kampanyası, Haydi Kızlar Okula v.b kampanyalara duyuru desteği veriyor, kayıtları Mardin Valiliği’ne yönlendiriyor.
·         Mardin’de köyden  gelerek eğitimlerini şehir merkezinde sürdürmek isteyen kız çocukları için Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapıyor.
·         Mardin’de kadınlara yeşil kart, okula giden çocukları için burs v.b konularda destek veriyor.
·         AB desteği ve  KEDV ortaklığıyla “Mardin’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddette Karşı Toplumsal Farkındalık Yaratma Projesi” yürütmüştür.
“İpekyolu” hakkında daha ayrıntılı bilgi ve “Nahıl” dükkanına online ulaşıp sipariş vermek için :

http://www.ipekyolukadinkoop.com

Ayrıca halen devam etmekte olan eğitimlere katılmak ya da bu konuda bilgi almak için  İpekyolu Kadın Kooperatifi ile iletişime geçebileceğiniz adres:

http://www.ipekyolukadinkoop.com/iletisim.aspx

Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği (KASAİD)

.

KASAİD, Prof. Dr. Afet İnan ve arkadaşları tarafından 1953 yılında kurulmuştur ve kurulduğu tarihten itibaren faaliyet gösteren bir dernektir. 1968 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile “Kamuya Yararlı Dernek”statüsüne erişmiştir. Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır.

Dernek kurulduğu günden bu yana, kadın haklarının korunması, geliştirilmesi ve eşitlik konularında gönüllü çalışmalar yürüten, kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir dernektir.  KASAİD’in amacı: Kadınların sosyal ve kültürel alanda gelişmeleri, kadınların çağdaş ve toplumun eşit birer bireyi olmaları yönünde çalışmalar yapmaktır.
Ayrıca kadınların karar mekanizmalarında yer almalarını teşvik etmek ve geliştirmek üzerine de çalışmalar sürdürmektir. 

Dernek stratejileri:

  •  Konferanslar, seminerler,kurslar ve yarışmalar düzenlemek,
  • Aynı amaca yönelmiş diğer kadın dernekleri ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
  • Kadınların eşitliği, yasal hakları ve haklarının geliştirilmesi konularında kamuoyu oluşturmak ve bu amaçla projeler geliştirmek şeklinde özetlenebilir.  

Daha ayrıntılı bilgi için derneğin web sitesinden yararlanabilirsiniz:
http://www.kasaid.com/

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV)

İnternette bir konu üzerinde araştırma yaparken  kadınların yararına çalışan fazlaca ama hala yetersiz sayıda sivil toplum kuruluşunun (STK) olduğunu farkettim.

Doğrusunu söylemek gerekirse bir kaç tanesi hariç çoğunun adını bile ilk defa duyuyordum.
Kendimi biraz bu STK’ları inceleme işine verince; STK’ların biz kadınları ilgilendiren bir çok uygulamaları olduğunu gördüm.  
Bu sebepten sivil hayatın önemli bir parçası ve kadınlarımızın yanında olan STK’ları tanıtmaya karar verdim.

İşte ilk STK’mız:  
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV)
İKGV, Türkiye’de önde gelen ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. 1988 yılında  kurulmuş olup, halen 36 mütevelli heyet üyesi bulunmaktadır.

Vakfın amacı, insan kaynağına ilişkin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen sağlık, eğitim ve istihdamla ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmak için her türlü çalışmayı yapmaktır.

 İKGV’nin nüfus ve kalkınma alanlarında insan kaynağının, özellikle kadın, genç ve çocukların yetkinleştirilmesi için savunuculuk, eğitim ve hizmet sunumu yoluyla yaptığı çalışmalar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır:

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE) ve HIV/AIDS bilgi-eğitim-iletişim (BEİ) etkinlikleri;
Topluma dayalı üreme sağlığı (ÜS) hizmetleri;
ÜS hizmet sunucularına yönelik teknik eğitim malzemelerinin geliştirilmesi ve eğitimler düzenlenmesi;
Ergenler için doğru ve yaşa özel cinsel sağlık eğitimi programlarının oluşturulması;
Üniversiteli gençler için kaliteli ve kolay ulaşabilecekleri ÜS hizmet sunum modellerinin geliştirilmesi;
Mültecilere ve insan ticareti mağdurlarına yönelik destek programları;
Çocuk haklarının desteklenmesi, kadınların eğitim ve istihdama erişimine destek ve sosyo-ekonomik statülerinin iyileştirilmesi;
Toplumsal kalkınma çalışmaları; kadınların ve çocukların kent hayatının sunduğu fırsatlardan yararlanmalarının sağlanması ve sivil toplum bilinci yaratılması; vb.

İKGV, ulusal ve uluslararası alanda birçok çalışma ve proje yürütmüş ve çeşitli uluslararası örgütlerle koordinasyon içerisinde proje geliştirme ve uygulama alanında büyük deneyim sahibi olmuştur. Bu çalışmalar ile 400,000’den fazla kadına, 30,000’den fazla sağlık personeline, 8,000 mülteci ve göçmene, 280’den fazla insan ticareti mağduruna hizmet sunulmuştur. İKGV, 2006 yılında üreme sağlığı/cinsel sağlık, CYBE ve HIV/AIDS önleme ve destek, insan ticareti ile mücadele, toplumsal kalkınma ve zor durumdaki gruplara yönelik çalışmalarına devam etmiştir.

Daha fazla bilgi almak için:
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı 
Adres: Yeniçarşı Caddesi No:34 Galatasaray/İstanbul
Tel: 0212 293 16 05
Faks: 0 212 293 10 09
Web: http://www.ikgv.org
E-posta: ikgv@ikgv.org

Tag Cloud