Just another WordPress.com site

Archive for the ‘tisk’ Category

Türkiye Kadın CEO Oranında Devleri Geride Bıraktı…

Türkiye İşveren Sendikası’nın (TİSK) Dünya Ekonomi Forumu tarafından yayınlanan ve çeşitli ülkelerde özel sektörde çalışan kadınların durumunu ekonomik katılım ve fırsatlar açısından değerlendiren ‘İş Dünyasında Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2010 Raporu”na ilişkin yaptığı açıklamaya göre, üst düzey yönetici pozisyonundaki kadın oranında Türk özel sektörü, gelişmiş ülkelere fark atıyor. 

OECD’ye üye 30 ülkenin yanı sıra Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya’dan seçilen en büyük 100 işletme arasından toplam 3 bin 400 işletmeye gönderilen ankete göre CEO pozisyonundaki kadın oranında dünya ortalaması yüzde 5’in biraz altındayken, Türkiye’de aynı oran yüzde 12. Türkiye, bu oranla ikinci sırada yer aldı. Birincilik ise yüzde 13 kadın üst düzey yönetici oranı ile Finlandiyada. Rapora göre, ABD, Fransa, İngiltere ve İsviçre gibi ülkelerde en büyük 100 şirkette kadın CEO bulunmaması dikkati çekiyor.
TİSK Kadın Yöneticiler Anketi’ne göre ise, genel müdür, koordinatör ve CEO düzeyindeki kadınların oranı yüzde 27,9. Türkiye’de yüzde 26 olan kadın istihdam oranına karşın, ‘kadın yönetici’ oranının yüksek çıkması kültürel faktörlere bağlanıyor.
Ülkeler Kadın CEO  Oranı (%)
Finlandiya 13
Türkiye 12
Norveç 12
Brezilya 11
İtalya 11
İspanya 9
Almanya 6
Avusturya 4
Japonya 4
ABD 0
Belçika 0
Fransa 0
Hollanda 0
İngiltere 0
İsviçre 0

kaynak Akşam

Tag Cloud