Just another WordPress.com site

Archive for the ‘Türkiyenin iş hayatı’ Category

Türkiye’nin İş Hayatı…

 
iVillage Türkiye ve Askmen Türkiye’nin birlikte 27 Eylül – 20 Ekim 2010 tarihleri arasında yaptığı  ‘Türkiye’nin İş Hayatı’ anketi sonuçlandı.

9188 kadın ve 7203 erkeğin katıldığı anket,  iş dünyasında çok konuşulacak. İşte çalışanların profilini, günlük yaşamını, sorunlarını, isteklerini ana hatlarıyla ortaya koyan ankete göre iş yaşamımızın sırları:
Eğitim aldığımız işi yapmıyoruz
Kadın ve erkeklerin yarısı eğitim aldıkları işi yapmıyor. Ankette “eğitimini aldığınız işimi yapıyorsunuz” sorusuna kadınların yüzde 48’i, erkeklerin yüzde 44’ü “hayır” yanıtını verdi. Aynı soruyu kadınların yüzde 52’si, erkeklerin yüzde 56’sı “evet” olarak olarak yanıtladı.
Çalışanların yarısı mesleğini kendi seçmiş
Kadın ve erkeklerin meslek seçiminde eskiye oranla kendi tercihlerini yaptıkları görüldü. Tercihleri en çok etkilen diğer kişilerin başında baba ve anne geliyor. Bu soruya erkeklerin yüzde 52’si kendim, yüzde 17’si babam, yüzde 6’sı annem, yüzde 6’sı akrabalarım, yüzde 5’i arkadaşım, yüzde 2’si sevgilim, yüzde 2’si öğretmenim yüzde 1’i dershanem ve yüzde 8’u diğer yanıtını verdi. Kadınlar ise tercihlerini, yüzde 50’si kendim, yüzde 15’i babam, yüzde 8’i annem,  yüzde 6’sı akrabalarım, yüzde 4’ü arkadaşım, yüzde 2’si sevgilim, yüzde 2’si öğretmenim yüzde 1’i dershanem ve yüzde 12’si diğer olarak belirtti.
Hayalimizdeki işi yapmıyoruz
Anketin en dikkat çeken tespiti kadın ve erkeklerin hayalini kurdukları işi yapmaması oldu. Hayal ettikleri işlerde çalışan kadınların, erkeklere göre oranının daha az olduğu görüldü. Hayal ettiği işi yapan erkekler yüzde 34, kadınlar ise yüzde 26 oranında kaldı. Erkeklerin yüzde 66’sı, kadınların yüzde 74’ü hayalindeki işi yapmıyor.
Kadınlar kadın, erkekler erkek patron istiyor
Patronunuzdan memnun musunuz sorusuna kadınların yüzde 44’ü evet, yüzde 56’sı hayır derken, erkekler yarı yarıya evet ve hayır diye yanıtladı. Kadınların yüzde 73’ü kadınlarla, yüzde 27’si ise erkeklerle daha iyi çalışacağını belirtti. Erkeklerin de yüzde 60’ı erkek, yüzde 40’ı kadın patronla çalışmak istediğini belirtti.
Patron sosyal medyada rezil edilir
Patronunuz sizi haksız yere işten çıkarttığında ilk ne yaparsınız sorusuna kadınların yüzde 45 ve erkeklerin yüzde 42’si hakkımı savunacağı yanıtını verirken, yüzde 2’si sosyal medyada rezil edeceğini belirtti. Erkeklerin yüzde 13’ü küfür edeceğini, yüzde 2’si arkasından konuşacağını, yüzde 2’si tehdit edeceğini, yüzde 4’ü şirket bilgilerini satacağını, yüzde 14’ü dava açacağını ve geri kalan yüzde 21’i de hiçbir şey yapmayacağını kaydetti. Kadınlar bu konuda erkeklere göre daha insaflı davrandı. Kadınların yüzde 8’i küfür edeceğini, yüzde 5’i arkasından konuşacağını, yüzde 1’i tehdit edeceğini, yüzde 2’si şirket bilgilerini satacağını, yüzde 15’i dava açacağını ve geri kalan yüzde 22’si de hiçbir şey yapmayacağını kaydetti.
Erkekler daha az çalışmak istiyor
Kadın ve erkekler işe başlamak için ortamın iyi olması gerektiğini ve sonrasında SSK, yol yemek ve çalışma saatlerinin önemli olduğunu belirtti. Terfi imkanı, firmanın özellikleri, prim ve eve yakınlığı olmazsa olmaz koşul değil. Çalışma saatleri konusunda ise, kadın ve erkeklerin tercihleri oldukça farklı. Kadınların yüzde 38’i mesai saatlerinin 08:00-18:00 aralığında olmasını isterken, erkeklerin yüzde 39’u mesai saatlerinin 08:00 – 17:00 aralığında olmasını istiyor. Yine erkeklerin yüzde 32’si ile kadınların yüzde 35’i, 09:00 – 18:00 saat aralığının hem kadın hem de erkek için en uygun mesai saati olduğunu kaydediyor.
İş yerinde neler rahatsız ediyor?
İş yerinde kadınlar mesai kavramından, erkekler de kıyafet zorunluluğu yasağından rahatsız. . En çok kısıtlayan giysi yasağı konusunda da kadınların yüzde 28’i kot yasağı, erkeklerin yüzde 32’si ceket pantolon zorunluluğu olarak ifade etti. Kadın ve erkek katılımcıların iş yerinde şort ve spor ayakkabı, terliğin serbest olmasını istedikleri dikkat çekti. Kadınların yüzde 31’i mesai saatleri kavramı, yüzde 27’si kıyafet zorunluluğu, yüzde 12’si öğle mesaisinin esnek olmaması, yüzde 11’i sınırlandırılmış internet, yüzde 8’i müzik dinleyememe, yüzde 6’sı kartlı giriş çıkış, yüzde 3’ü iş telefonunu özel işlerde kullanamama ve yüzde 1’i de otopark hizmetinden yararlanamamaktan rahatsız olduğunu kaydetti. Erkeklerin de 32’si kıyafet zorunluluğu, yüzde 25’i mesai saatleri kavramı, yüzde 12’si sınırlandırılmış internet, yüzde 10’u müzik dinleyememe,  yüzde 9’u öğle mesaisinin esnek olmaması, yüzde 6’sı kartlı giriş çıkış, yüzde 3’ü iş telefonunu özel işlerde kullanamama ve yüzde 3’i de otopark hizmetinden yararlanamamaktan rahatsız olduklarını belirtti.
Zam alamayan işi aksatıyor
İstediği gibi zam alamayan kadın ve erkeklerin bunu doğrudan performanslarına yasıttıkları görüldü. Bu durumda ne yapacakları sorulduğunda patronla konuşacağını belirten kadınların oranı yüzde 41 iken, erkeklerin oranının yüzde 44 olduğu görüldü. Kadınların yüzde 8’i işi aksatacağını, yüzde 12’si daha az çalışacağını, yüzde 3’ü istifa edeceğini, yüzde 7’si daha çok çalışacağını, yüzde 8’i kanuni haklarını arayacağını ve yüzde 21’i de hiçbir şey yapmayacağını kaydetti. Erkeklerin de, yüzde 8’i işi aksatacağını, yüzde 11’i daha az çalışacağını, yüzde 4’ü istifa edeceğini, yüzde 8’i daha çok çalışacağını, yüzde 10’u kanuni haklarını arayacağını ve yüzde 15’i de hiçbir şey yapmayacağını belirtti.
Erkeklere taciz arttı
İş yerinde erkeklerin yüzde 36’sı sözlü, bakışla, psikolojik, elle, telefonla, internetten, sıkıştırarak, masa altından tacize uğradığını belirtmiş. Tacize hiç uğramayan erkeklerin oranı yüzde 64. Kadınlar ise, bu konuda hala şanssız. Kadınların yüzde 59’u hiç tacize uğramazken, yüzde 41’i yine sözlü, bakışla, psikolojik, elle, telefonla, internetten, sıkıştırarak, masa altından tacize uğradığını belirtti. Kadın ve erkek çalışanların en sık karşılaştıkları taciz ise psikolojik, bakışla ve sözlü olarak sıralanıyor. İş yerinde cinsel tacize uğradığında kadınların yüzde 66’sı dava açmayacağını belirtirken, sadece yüzde 34’ü dava açacağını kaydetti. Erkeklerin de yüzde 52’si dava açacağını, yüzde 48’i de dava açmayacağını belirtti.
İşte en çok bunlar konuşuluyor
Şaşıracaksınız ancak iş yerinde kadın ve erkeklerin konuştukları konular oldukça benzer. İş yerinde arkadaşlar arasında kadınlar ve erkekler, en çok ‘çalışma koşulları, patron ve iş arkadaşlarının özel yaşamı’nı konuştuklarını kaydetti. Kadınların yüzde 54’ü çalışma koşulları, yüzde 22’si patron, yüzde 12’si iş arkadaşlarının özel yaşamı, yüzde 9’u iş arkadaşlarının tipleri ve yüzde 3’ü iş arkadaşlarının kıyafetlerini konuştuğunu belirtti. Erkeklerin de, yüzde 55’i çalışma koşulları, yüzde 18’i patron, yüzde 14’ü iş arkadaşlarının özel yaşamı, yüzde 10’u iş arkadaşlarının tipleri ve yüzde 3’ü iş arkadaşlarının kıyafetlerini konuştuklarını ifade etti.
Eş veya sevgiliyle aynı işte çalışılmaz
Kadın ve erkekler, eşleri veya sevgilileriyle aynı iş yerinde çalışmak istemediklerini belirtti. Eşinizle / sevgilinizle aynı iş yerinde çalışmak ister misiniz sorusuna kadınların yüzde 77’si hayır, yüzde 23’ü evet derken, erkeklerin yüzde 73’ü hayır ve yüzde 24’ü evet yanıtını verdi.
Kadın ve erkeklerin terfi yolları
İşe girmek için kadın ve erkeklerin yüzde 70’i evet yanıtını verdi. Terfi için ne yaparsınız sorusuna da kadın ve erkekler yine benzer cevaplar verdi. Buna göre ‘çok çalışırım, mesleki donanımımı artırırım” cevapları yüzde 70 oranının üzerindeyken, yüzde 14’ü hiçbir şey yapmayacağını belirtti. Ayrıca, erkeklerin bu konuda farklı yollara başvurmada daha cesaretli olduğu görüldü. Erkeklerin yüzde 3’ü terfi için patronla birlikte olabileceğini, yüzde 3’ü patrona yağ çekeceğini, yüzde 3’ü torpil ayarlayacağını, yüzde 2’si rakiplerinin kuyusunu kazacağını belirtti.

kaynak:İvillage

Tag Cloud